วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

My Outfit Today

Blue Stripe Over-size tee
by LVB

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

Adidas Original Denim Launch

Thank you ADIDAS
for your ticket to
Adidas Original Denim Launch
26/1/11

Key chain for guest...


Outside the area
Denim Girls


LVB For Men 2011

New Released for menวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

New Jacket Jeans

New Jeans Jacket!
Shirt + Hood


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

My Outfit Today

Redwing


Number 9 Tee


Colorful Socks @ Store

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

New Item @ Store

Dee & Ricky Chanel Hard Pinsวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

My Outfit Today

When Bangkok getting breezy~

Double Cardigan!
Undercover Ringวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

Fit Pics for Belts


วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

LVB"s Vintage Leather Belts

New released from LVB

Owl Vintage Leather Belts
Vintage Asterism Leather Belts
Green / Brown


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

Sneak Pic!

SNEAK PIC!!

Vintage Asterism Leather Belts

Coming Soon

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

Nordic Pattern Leggings

Nordic Pattern Leggings (again)
this one is from Uniqlo

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

My Outfit Today


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

Lace Dream Dress.