วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Liv-Berty NEW COLLECTION

We are doing Photoshoot today!
KEEP IN TOUCH! 
<3

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Liv-Berty's EQUILIBRIUM 2013 (Coming Soon)

Getting Ready...
EQUILIBRIUM

http://www.facebook.com/LivBertyApparels


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Hong Kong Love

Eric from B_Be_Bee
&
RubyGloom
Hong Kong nice people. They got my Love now.
Cannot wait to see how they styling! 
Photo from B_Be_Bee

Photo from RubyGloom