วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Liv-Berty's 2012 RECALL COLLECTION's Styleshots

Liv-Berty Flower Power Tee

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Liv-Berty Next coming Collection

So sorry for a very late,
We are almost done!

Here is a sneak pic!

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Liv-Berty's Sneak Pic NEW COLLECTION 2013

New Sneak Pic from our NEW COLLECTION
STAY TUNE!
<3