วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

New Sneak Pics

Another LVB's sneak pic before they all ready!
Can't wait :P

New Socks arrived

A very soft socks from Muji @ my store now
:)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Ring

Love the Ring