วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

One of my Shoes Cares

One item of my Shoes Care it is Mr. Shiny Sponge Instant
"KIWI Express Shine"

very easy to use for my leather shoes
especially, my Bally's :)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น