วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Hong Kong Love

Eric from B_Be_Bee
&
RubyGloom
Hong Kong nice people. They got my Love now.
Cannot wait to see how they styling! 
Photo from B_Be_Bee

Photo from RubyGloom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น