วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

More Pics of LVB's Scrafts


As many nice people ask me for more pictures, here they are :)

Closed-up for Chiffon
And the Packaging!!!


Thank you! :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น